İnsan Kaynakları

İletişim

İnsan Kaynakları Politikamız

'Mutlak memnuniyet' ancak kaliteli hizmet sunumuyla sağlanır. Hizmetimizi doğru sunacak olanlarsa, çalışanlarımızdır. İnsan kaynakları uygulamalarımız, öncelikle çalışanlarımızın kurum sadakatini sağlamaya, sonra bu bağlılığı artırmaya yöneliktir.

- Kurum kültürü oluşturmak.
- Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratmak.
- Çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamak.
- Şirket hedeflerimize, çalışanlarımızı da ortak etmek.
- Personelimizin şirkette uzun vadeli çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.
- Nitelikli çalışanın kurumda tutulmasını sağlamak.
- Çalışanlarımıza düzenli olarak teorik ve pratik eğitimler vererek, onların verimli ve etkin performans düzeylerine ulaştırılmasını sağlamak.
- Çalışanlarımızın performanslarını, objektif kriterler ve ölçülebilir hedeflerle, düzenli olarak değerlendirebilmek için, performans yönetim sistemini etkin ve verimli uygulamak.
- Performanslarına göre, çalışanlarımızı şirket içi oryantasyon ve atamalarla yönlendirerek, onların kariyer planlamalarına destek vermek.